Kanisterapija

Cilvēka un suņa savstarpējās saziņas smalkākais līmenis ir šīs komunikācijas pārdomāta un plānveidīga virzība uz noteiktu saskarsmes, pedagoģisku un ārstniecisku mērķu sasniegšanu – ko plašākā nozīmē dēvē par kanisterapiju.

Kanisterapija ir komunikācija ar suni īpašu nodarbību ietvaros, kas notiek speciālistu vadībā. Jebkurai nodarbībai ir jābūt konkrētam mērķim un iepriekš sagatavotam plānam, kā arī notikušās saskarsmes sesijas dokumentēšana un analīze ir nepieciešama turpmākās rīcības plānošanai.

Komunikācija ar suni var tikt organizēta trijos veidos:

  1. Sastapšanās ar suni – šo nodarbību mērķis ir iemācīties pareizi kontaktēties ar suni, mācīties izjust empātiju pret citu dzīvu būtni un gūt pozitīvas emocijas no komunikācijas ar suni, kā arī rast ticību saviem spēkiem, veicot dažādus vingrinājumus un uzdevumus kopā ar suni un tā pavadoni.
  2. Mācīšanās ar suni -šo nodarbību mērķis ir piedalīties klienta intelektuālās attīstības procesos, uzlabot mācīšanās kvalitāti, koncentrēšanās spējas un komunikācijas dotības. Šajās nodarbībās ar ļoti daudzveidīgu, radošu un fizisku vingrinājumu un uzdevumu palīdzību klients kļūst motivētāks, atraisītāks un harmoniskāks – šīs īpašības veicina produktīvāku mācību procesa apguvi, stimulē iniciatīvu un darba spējas.
  3. Terapija ar suni – kanisterapija ir plānveidīgs, ārstniecisks process, kas ir saskaņots ar rehabilitācijas speciālistu. Šīs terapijas norise, iesaistot suni kā tiešās komunikācijas palīgu-terapeitu, tiek organizēta kā īpašs vingrinājumu komplekss, kam ir konkrēts rehabilitācijas mērķis. Nodarbības fokusējas uz klienta fizisko, psihoemocionālo un komunikatīvo spēju uzlabošanu.

Jebkurā no augstāk aprakstītajiem komunikācijas veidiem tiek iesaistīti rūpīgi atlasīti, speciāli apmācīti un testēti suņi, kurus vada īpaši sagatavoti pavadoņi, kas, sadarbojoties ar pedagogiem, dažādu terapeitisko nozaru speciālistiem, plāno, realizē un dokumentē veicamos uzdevumus.