PAKLAUSĪBAS SACENSĪBU NACIONĀLĀS KLASES (OB-Nac) VINGRINĀJUMI UN TO VĒRTĒŠANA

Izpildot iekavās [ ] dotos paņēmienus, suns, pienākot pie hendlera, var apsēsties hendlera priekšā un, pēc komandas saņemšanas, ieņemt pamatpozīciju blakus.

Vingrinājuma vērtēšana sākas no brīža, kad hendlers apstiprina tiesnesim/stjuartam savu gatavību izpildīt vingrinājumu, un beidzas, kad tiesnesis/stjuarts ar vārdu “Paldies” devis ziņu, ka vingrinājums pabeigts.

Visas hendlera komandas sunim tiek dotas tikai pēc stjuarta/tiesneša norādījuma.

Nr. Vingrinājums Koeficents
1 Attieksme pret nepazīstamiem cilvēkiem 1
2 Sēdēšana grupā 1 min. 3
3 Blakusiešana bez pavadas 3
4 „Stāvi” kustībā 3
5 Piesaukšana 3
6 „Guli” vai „Sēdi” kustībā 2
7 Vadīšana no attāluma „sēdi – guli” 3
8 Šķēršļa pārvarēšana 2
9 Kopējais iespaids 1
Kopā 21

 

Maksimālais punktu skaits – 210

80% no maksimālā vērtējuma – teicami

70% no maksimālā vērtējuma – ļoti labi

60% no maksimālā vērtējuma – labi

 

Teicami – 210 – 168 punkti

Ļoti labi – 167.5 – 147 punkti

Labi – 146.5 – 126 punkti

1.1. Attieksme pret nepazīstamiem cilvēkiem.
Komandas: –

Mērķis: Svešs, nepazīstams cilvēks var tuvoties sunim un bez problēmām paglaudīt to hendlera klātbūtnē.

Izpildījums:

Suns un hendlers atrodas norādītajā vietā. Suns pie pavadas brīvi stāv vai sēž  pa kreisi no hendlera. Tiesnesis tuvojas  sunim no priekšas un paglauda to.

Koeficients: 1

Norādījumi vērtēšanai:

Par lēkāšanu, spēlēšanos vai izvairīšanos no kontakta vērtējumu pazemina.

Vingrinājums skaitās neizpildīts, ja suns izrāda klajas bailes vai nedrošību un neļauj sev pieskarties.

Suns tiek diskvalificēts, ja uzbrūk vai mēģina uzbrukt tiesnesim, hendleram vai kādai trešajai personai, un, ja suns izrāda nekontrolējamas (paniskas) bailes.

1.2. Sēdēšana grupā.

Komandas: „sēdi”, „vieta”.

Mērķis: vingrinājums grupai (3-8 suņi), kurā suņiem jāsēž uz vietas 1 minūti, tālumā no hendleriem.

Izpildījums:

Hendleri apsēdina suņus un pēc tiesneša/stjuarta signāla attālinās no tiem apmēram 10 m un pagriežas ar seju pret suņiem. Suņi sēž rindā, attālums starp tiem apmēram 3 m.  Pēc 1 min. hendleri pēc tiesneša/stjuarta signāla atgriežas pie suņiem, apiet tiem apkārt  un nostājas suņiem blakus tādā veidā, lai suņi atrastos pamatpozīcijā.

Laiku sāk skaitīt no brīža, kad hendleri aizgājuši norādītajā attālumā un apstājušies, pagriežoties ar seju pret suņiem. Vērtēšana sākas no brīža, kad hendleri liek suņiem apsēsties un beidzas, kad hendleri atgriezušies pie suņiem.

Koeficients: 3

Norādījumi vērtēšanai:

Vērtējumu samazina par 3-5 punktiem, ja suns pārvietojas mazāk par 2 sava ķermeņa garumiem. Par smilkstēšanu vērtējumu pazemina par 1-3 punktiem. Ja suns uzvedas nervozi vai rej, vērtējums tiek pazemināts par 2-5 punktiem. Vērtējumu ietekmē arī suņa ķermeņa stāvoklis un virziens sēdēšanas laikā. Sēdēšana uz sāna pazemina vērtējumu par 3-5 punktiem.

Brīdī, kad henlers apiet suni, tas drīkst hendleram sekot ar skatienu, pagriežot galvu, bet ne visu ķermeni.

Vingrinājums skaitās neizpildīts, ja suns noguļas, pieceļas vai izkustas no vietas tālāk par 2 sava ķermeņa garumiem, kā arī, ja suns histēriski rej visu vingrinājuma laiku.

Ja suns nomaina pozu pēc kontrollaika beigšanās, maksimālā atzīme ir 7 punkti. Ja suns dodas pretī hendleram, maksimālā atzīme ir 5 punkti.

1.3. Blakus iešana bez pavadas.

Komandas: „blakus”

Mērķis: suns iet blakus hendleram kreisajā pusē bez pavadas.

Izpildījums:

Tiesnesis/stjuarts  vada hendlera kustību pēc noteiktas shēmas, kurā ietilpst pagriezieni pa labi, pa kreisi, apkārt griešanās un apstāšanās, kustoties normālā tempā. Skrienot tiek pārbaudīta kustība taisnā virzienā. Vingrinājumā nav iekļauta kustība lēnā tempā. Tiek arī pārbaudīti pagriezieni (pa labi, apkārt) uz vietas. Komandu “blakus” atkārtoti var dot, uzsākot kustību un mainot kustības tempu, bet nedrīkst izmantot apstājoties un pagriezienos kustībā. Apstājoties sunim bez komandas jāapsēžas pamatpozīcijā.

Koeficients: 3

Norādījumi vērtēšanai:

Vērtējot jāņem vērā vingrinājumu izpildīšana kopumā. Par jebkurām novirzēm no noteiktās pozas ejot hendleram blakus, tādām kā smilkstēšana, riešana, lēkāšana, atpalikšana no hendlera vai viņa apsteigšana, ka arī grūšanās virsū hendleram, pazemina vērtējumu.

Ja suns pamatpozīcijā sēž greizi, vērtējumu samazina par 1-3 punktiem; ja suns nevienu reizi neapsēžas pamatpozīcijā, maksimālais vērtējums ir 7 punkti. Par neprecīzām hendlera kustībām vērtējumu samazina.

Ja lielāko kustības shēmas daļu suns iet vairāk kā 1 metra attālumā no hendlera, vingrinājums skaitās neizpildīts.

Par papildus komandām vērtējumu samazina.

1.4. “Stāvi”  kustībā.

Komandas: „blakus”, „stāvi”, „blakus”.

Mērķis: Saņemot komandu, suns nekavējoties apstājas un stāv uz vietas kustības virzienā, kamēr hendlers attālinās no suņa un pēc tam atgriežas pie tā.

Izpildījums:

Vingrinājums sākas ar iešanu blakus (apmēram 5 m), pēc tam hendlers dod sunim komandu apstāties un pats turpina virzīties uz priekšu (apmēram 5 m), apstājas un pagriežas ar seju pret suni. Pēc stjuarta norādījuma hendlers atgriežas pie suņa un dod tam komandu ieņemt pamatpoziciju.

Koeficients: 3

Norādījumi vērtēšanai:

Par papildus komandu (jādod nekavējoties) vērtējumu samazina par 2 punktiem.

Par lēnu apstāšanos, kā arī stāvēšanu greizi vērtējumu samazina par 1-4 punktiem.

Kustība pēc komandas samazina vērtējumu par 1-5 punktiem.

Ja suns neapstājas, vai apsēžas vai apguļas, vai turpina kustēties pēc komandas saņemšanas vairāk par 2 sava ķermeņa garumiem līdzi  hendleram, līdz tas  pagriežas pret suni, vingrinājums skaitās neizpildīts.

Ja suns noguļas vai apsēžas līdz brīdim, kad hendlers pagriezies ar seju pret suni, maksimālais vērtējums ir 5 punkti.

Ja suns maina pozu pēc hendlera pagriešanās ar seju pret suni, vērtējumu samazina par 1- 3 punktiem. Ja suns aiziet no vietas vai virzās pretī hendleram, maksimālais vērtējums ir 5 punkti.

Par nekorektu blakus iešanu vērtējumu samazina par 1-2 punktiem.

1.5. Piesaukšana.

Komandas: „vieta”, [„šurp”], „blakus”.

Mērķis: saņemot komandu suns ātri pienāk pie hendlera.

Izpildījums:

Hendlers apsēdina suni  un attālinās no tā norādītajā virzienā (apmēram 15 m) un sauc suni pie sevis pamatpozīcijā. Sunim ātri pa taisno jāpienāk pie hendlera. Atļauts izmantot suņa vārdu kopā ar piesaukšanas komandu (apvienojot vienā vārdā).

Koeficients: 3

Norādījumi vērtēšanai:

Ja suns pienāk pie hendlera tikai pēc atkārtotas komandas, maksimālais vērtējums ir 8 punkti.

Pienākšana pirms komandas saņemšanas samazina vērtējumu par 2-4 punktiem.

Ja suns pieceļas vai noguļas pirms piesaukšanas komandas saņemšanas, vērtējumu samazina par 2 punktiem.

Ja suns pienākot pieskaras hendleram (pagrūž hendleru), vērtējumu samazina par 2-3 punktiem.

Ja suns neklausa pēc otrās komandas vai aizgājis tālāk par 2 sava ķermeņa garumiem pirms hendlers pagriezies ar seju pret suni, vingrinājums skaitās neizpildīts.

Par lēnu pienākšanu vērtējumu samazina par 2-5 punktiem.

Ja hendlers attālinās no suņa skrienot, vērtējumu samazina par 2 punktiem.

1.6. ”Guli” vai „Sēdi”  kustībā

Hendlers pirms vingrinājuma izpildes informē tiesnesi, kāda fiksācija tiks veikta.

Komandas: „blakus”, „guli/sēdi”, „blakus”.

Mērķis: Saņemot komandu, sunim ātri jāapguļas/jāapsēžas kustības virzienā. Sunim jāpaliek uz vietas, kamēr hendlers neapstājoties turpina kustēties un atgriežas pie suņa.

Izpildījums:

Vingrinājums sākas no iešanas blakus (apmēram 5 m), pēc tam hendlers dod sunim komandu apgulties/apsēsties un pats turpina kustēties uz priekšu (apmēram 5 m), apstājas un pagriežas ar seju pret suni. Pēc stjuarta norādījuma hendlers atgriežas pie suņa un dod sunim komandu ieņemt pamatpozīciju (ja suns fiksēts guļus pozīcijā).

Koeficients: 2

Norādījumi vērtēšanai:

Par papildus komandu (jādod nekavējoties) vērtējumu samazina par 2 punktiem.

Par lēnu apgulšanos/apsēšanos, kā arī gulēšanu/sēdēšanu greizi vērtējumu samazina par 1-4 punktiem.

Kustība pēc komandas samazina vērtējumu par 1-5 punktiem.

Ja suns neapguļas/neapsēžas un turpina kustēties pēc komandas saņemšanas vairāk par 2 sava ķermeņa garumiem līdzi hendleram, līdz tas pagriežas pret suni, vingrinājums skaitās neizpildīts.

Ja suns maina pozīciju līdz brīdim, kad hendlers pagriezies ar seju pret suni, maksimālais vērtējums ir 5 punkti.

Ja suns maina pozu pēc hendlera pagriešanās ar seju pret suni, vērtējumu samazina par 1-3 punktiem. Ja suns aiziet no vietas vai virzās pretī hendleram, maksimālais vērtējums ir 5 punkti.

Par nekorektu blakus iešanu vērtējumu samazina par 1-2 punktiem.

1.7.Vadīšana no attāluma.

Apsēdināšana, noguldīšana, 2 pozīciju maiņas.

Komandas: „guli”, „gaidi”, „sēdi”, „guli”, „sēdi” un/vai žests ar roku (tikai no attāluma).

Mērķis: Saņemot komandas, sunim ātri jāmaina ķermeņa pozīcija atbilstoši saņemtajai komandai.

Izpildījums:

Atrodoties uz starta līnijas, hendlers pēc stjuarta norādījuma ar komandu nogulda suni. Hendlers suni atstāj un aiziet 0,5 m – 2 m attālumā no suņa. Sunim, izpildot hendlera komandas, jāmaina pozīcija 2 reizes (sēdi/guli) un jāpaliek sākotnējā atrašanās vietā. Komandas iespējamas tikai secībā „sēdi”, „guli” (1x) – tātad pēdējā komanda vienmēr būs „guli”.

Stjuarts ar plāksnītes vai elektroniskā tablo palīdzību parāda hendleram kādā secībā un kad sunim jāmaina pozīcjias. Stjuartam norādījumu došanas laikā suns nav jāredz, tam jāatrodas aiz suņa (ar muguru pret suni). Norāžu maiņai jānotiek aptuveni ik pa 3 sekundēm.

Hendlers drīkst izmantot gan balss komandas, gan žestus ar rokām, bet tiem jābūt īsiem un vienlaicīgiem.

Pēc pēdējās noguldīšanas komandas, saņemot stjuarta norādījumu, hendlers atgriežas pie suņa un pēc stjuarta norādījuma to apsēdina.

Sunim vingrinājums jāizpilda, paliekot uz iedomātas līnijas, kas savieno 2 zīmes aiz suņa.

Koeficents: 3

Norādījumi vērtēšanai:

Galvenā uzmanība jāpievērš suņa kustību amplitūdai, pozīciju maiņu tempam, precizitātei ieņemot pozīciju un kā pozīcija tiek izturēta. Lai iegūtu punktus par vingrinājumu, suns nedrīkst pārvietoties tālāk kā vienu sava ķermeņa garumu no sākotnējās atrašanās vietas (jebkurā virzienā, pārvietošanās summējas).

Ja suns izlaiž kādu no pozīcijām, vingrinājums netiek ieskaitīts. Ja vingrinājuma beigās suns apsēžas, pirms hendlers pienācis, viņš neiegūst vairāk kā 8 punktus. Pārāk skaļas komandas un pārspīlēti vai pārmēru ilgstoši žesti tiek sodīti. Pozīcijas ieņemšanai drīkst dot trešo komandu, bet šī pozīcija netiks ieskaitīta. Par pirmo vienu papildkomandu kādas pozīcijas ieņemšanai vērtējums tiek samazināts par 2 punktiem. Par nākamām šajā vingrinājumā sekojošām papildkomandām (ne vairāk kā viena papildkomanda uz katru pozīciju) tiek noņemts 1 punkts.

1.8. Šķēršļa pārvarēšana.

Komandas: „gaidi”, [„šurp” vai „barjera”], „blakus”.

Mērķis: suns pēc hendlera komandas pienāk pie hendlera, pārvarot šķērsli.

Izpildījums:

Hendlers atstāj suni sēžam pretim barjerai (2-4 m attālumā), bet pats, pēc stjuarta norādījuma, aiziet barjeras pretējā pusē un apstājas apmēram 2-4 m attālumā no tās. Pēc tam, saņemot stjuarta norādījumu, piesauc suni. Sunim jāpārvar šķērslis un jāieņem pamatpozīcija. Barjerai jābūt apmēram suņa pleca augstumā. Jebkurā gadījumā barjeras maksimālais augstums ir 50 cm.

Koeficients: 2

Norādījumi vērtēšanai:

Uzmanība jāpievērš suņa gatavībai (vēlmei) izpildīt komandas; kustības ātrumam un taisnākā ceļa izvēlei, dodoties pie hendlera.

Ja suns lēcienā kaut nedaudz pieskaras šķērslim, maksimālais vērtējums ir 8 punkti. Ja suns atbalstās pret barjeru, ja apgāž to vai neizpilda lēcienu – vingrinājums netiek ieskaitīts.

1.9. Kopējais iespaids.

Komandas: –

Mērķis: Tiek vērtēta suņa un hendlera sadarbība, kā arī suņa centība un vēlme strādāt.

Izpildījums: –

Koeficients: 1

Norādījumi vērtēšanai:

Vērtējot kopējo iespaidu, vispirms jāpievērš uzmanība suņa un hendlera kopējam darbam gan vingrinājumu laikā, gan  starp tiem. Jānovērtē ar kādu noskaņojumu un vēlmi suns strādā, ņemot vērā šķirnei raksturīgo temperamentu.