Kādu sporta veidu izvēlēties sadarbībai ar savu suni?

Izvēloties savu suni un uzsākot apmācības procesu, ir brīnišķīgi, ja cilvēka un suņa sadarbība kļūst par patīkamu un nepieciešamu ieradumu abām pusēm.  Ir ļoti vērtīgi šo sadarbības procesu ievirzīt kādā metodiskā, sportiskā gultnē.

Ir vairāki kritēriji, pēc kuriem izvērtē gan suņa, gan cilvēka piemērotību kādam konkrētam suņu sporta veidam. Jau sākotnējās komunikācijas gaitā mēs izvērtējam suņa temperamentu, ķermeņa uzbūvi, darba spējas, ātrumu un citas īpašības, lai saprastu, kāda rakstura sportam tas būs piemērots. Vai tas būs kāds veiklības sports, vai arī kāds no paklausības sporta veidiem. Pamata paklausības apmācības procesā jau izkristalizēsies, kas būtu vispiemērotākais jūsu sunim un jums.

Jāraugās ne tikai no suņa piemērotības prizmas, bet arī no saimnieka viedokļa. Arī cilvēka rakstura īpašības ir jāņem vērā – reakcijas ātrums, dinamika, precizitāte, darba spējas un vēlēšanās regulāri un metodiski darboties ar savu suni.

Rally Obedience (paklausības rallijs), Obedience (starptautiskā paklausība) ir precīzu, konkrētu uzdevumu izpildes sporta veidi. Šajos treniņu procesos būs jāstrādā ar lielu pacietību, mērķtiecīgi virzoties no vienkāršākiem uzdevumiem uz sarežģītākiem. Ja jūsu suns sākotnējā apmācības gaitā izrādījis ieinteresētību uz šāda veida sadarbību ar jums un ja jūs gūstat prieku par procesu un darba rezultātiem, tad jums šie sporta veidi būs ļoti piemēroti.

Dog Freestyle – kinoloģiskais frīstails jeb dejas ar suņiem ir piemērots sporta veids cilvēkiem un suņiem, kam līdzīgas īpašības kā augstāk minētajos paklausības sporta veidos. Tikai šajā sporta veidā papildus tiek apmācīti visdažādākie triki, jaunu blakuspozīciju apguve un citi komunikācijas smalkumi, kas tiek apvienoti vienotā dejas priekšnesumā. Ja šāda saskarsmes forma ir tuva, tad šajā sporta veidā varēsiet apvienot gan apgūtos vingrinājumus, gan dejas elementus, veidojot atraktīvu, muzikālu priekšnesumu.

Adžiliti (agility) ir veiklības sports, kas ir ļoti dinamisks gan sunim gan saimniekam. Ja jūsu suņa fiziskie dotumi ir piemēroti aktīvām kustībām, dinamiskiem pagriezieniem un suns ir labā kontaktā ar jums, tad adžiliti būs piemērots jūsu sunim. Protams – arī cilvēkam ir jāizjūt prieks un gandarījums par aktīvu kopdarbu ar suni.

Lai arī kādu virzienu jūs izvēlēsieties sadarbībai ar savu suni – saprātīgi, pozitīvi un metodiski trenējoties, jūsu abu savstarpējais kontakts, sapratne un prieks pieaugs daudzkārtīgi. Arī ikdienas paklausība nostiprināsies un kopdzīvē ar suni būs brīnišķīga partnerība.

Novēlu katram atrast savu īpašo suni un piemērotāko sporta veidu!