Obedience

Obedience – paklausības sports – ir balstīts uz precīzu, iepriekš zināmu uzdevumu izpildi, kuru secību sacensībās nosaka sacensību stjuarts un vērtē tiesnesis. Šajā sporta veidā liela nozīme ir pozitīvajai komunikācijai ar suni. Sadarbība tiek veidota, balstoties gan uz precīzu, ātru komandu izpildi, gan uz suņa vēlmi strādāt ar prieku un azartu.

Šis ir sporta veids, kam ir dziļas saknes visā pasaulē. Arvien lielāku popularitāti tas iegūst arī Latvijā, pateicoties šī sporta entuziastei, trenerei, OB starptautiskās kategorijas tiesnesei Vladislavai Akimovai. Ar informāciju par Obedience normatīviem var Starptautiskās Kinoloģiskās federācijas (FCI) oficiālajā mājas lapā www.fci.be.

Latvijā ir ne tikai oficiālās Obedience klases – OB1, OB2 un OB3, bet arī iesācēju klase OB Nac. Šī klase ir veidota kā starpposms starp pamatpaklausības apguvi un lielo sportu. OB Nacionālajā klasē ir sekojoši vingrinājumi:

  1. Attieksme pret svešu cilvēku;
  2. Sēdēšana grupā 1 min.;
  3. Blakus iešana bez pavadas;
  4. „Stāvi” kustībā;
  5. Piesaukšana;
  6. „Guli” vai „Sēdi” kustībā;
  7. Vadīšana no attāluma „sēdi – guli”;
  8. Šķēršļa pārvarēšana;
  9. Kopējais iespaids.

Obedience sportā, startējot sacensībās, kārumus, mantiņu un citus motivējošus priekšmetus izmantot nedrīkst. Motivācijai hendleris var izmantot uzslavu, glāstus – bet tikai starp vingrinājumiem. Par katru vingrinājumu tiek piešķirts noteikts punktu skaits, atkarībā no izpildījuma kvalitātes, kam tiek piemērots noteikts koeficients. Maksimālais punktu skaits 210.

Punkti un vērtējumi:

80% (210 – 168 punkti) no maksimālā vērtējuma – teicami
70% (167.5 – 147 punkti) no maksimālā vērtējuma – ļoti labi
60% (146.5 – 126 punkti) no maksimālā vērtējuma – labi

Ja sporta pāris ir uzsācis startus OB Nacionālajā klasē, tad viņiem ir jāsaņem vismaz viens vai maksimums 3 novērtējumi “teicami”, lai varētu pāriet uz nākamo – OB1 klasi.

Ja starti OB Nac klasē nav uzsākti, bet suns ir gatavs startam OB1 klasē, tad starts Nacionālajā klasē nav obligāts.

Vingrinājumu sarežģītība no klases uz klasi pieaug – sunim ir jābūt ļoti labi sagatavotam un spējīgam izturēt garīgo slodzi, jo šis sporta veids prasa ilgstošu, ļoti rūpīgu darbu un pārdomātu gatavošanos startiem.