BH (Suns – kompanjons) tests (eksāmens).

BH tests ir paklausības iemaņu un sociālās uzvedības pārbaudījums. Pārbaudījumu vērtē tiesnesis-eksaminators, rezultāts tiek ierakstīts suņa ciltsrakstos. Atsevišķām šķirņu grupām šis tests var būt nepieciešams vaislas atlasei.

Tests iedalās divās daļās:

A daļa – paklausības pārbaude

B daļa – sociālo iemaņu pārbaude.

Paklausības daļas pārbaudījumi:

Eksāmens sākas ar tiesneša sasveicināšanos ar saimnieku un suni, suņa identitātes (mikročipa) pārbaudi.

  1. Izturība guļot, saimniekam atrodoties 30 soļus no suņa un stāvot ar muguru pret to tik ilgi, līdz otrs eksāmena dalībnieku pāris iziet visus zemāk minētos vingrinājumus (max.10 punkti);
  2. Blakus iešana pie pavadas pēc iepriekš iemācītas shēmas, kurā iekļauta arī kustība cilvēku pūlī (max.15 punkti);
  3. Blakus iešana bez pavadas pēc tādas pašas shēmas, kā iepriekšējā uzdevumā (max.15 punkti);
  4. Apsēdināšana no kustības (max.10 punkti);
  5. Apguldīšana no kustības, piesaukšana (max.10 punkti).

Sociālās daļas pārbaudījumi – suņa uzvedība pilsētvidē. Tiek vērtēta suņa spēja pieklājīgi uzvesties un būt kontrolējamam sabiedriskā vietā, normāli (bez bailēm un agresijas) reaģēt uz velosipēdistiem, automašīnām, skrituļotājiem, bērnu ratiņiem u.c. pilsētvidei raksturīgām lietām. Tiek vērtēta spēja palikt vienam (fiksētam pie pavadas) bez saimnieka klātbūtnes, adekvāti reaģēt uz garāmejošiem cilvēkiem, suņiem. Šajā sadaļā tiesnesis punktus nedod – tiek izvērtēts kopējais sociālās sagatavotības līmenis un tiek dots vērtējums “nokārtots” vai “nenokārtots”.

Maksimālais punktu skaits A daļā ir 60. Eksāmens skaitās nokārtots, ja A daļā ir saņemti vismaz 70% no kopējā iespējamā punktu skaita un B daļa ir nokārtota sekmīgi.