Sports

Sports kopā ar savu suni ir brīnišķīgs abpusējas partnerības un komunikācijas process, kas spēj dot gan saimniekam, gan sunim regulāru, mērķtiecīgu un sistemātisku sadarbības iespēju.

Līdz suņu sportam partneri – suns un saimnieks nonāk pakāpeniski. Biežāk pēc pamata paklausības apmācības procesa apgūšanas partneru kopējā sadarbošanās un treniņu process kļūst par ierastu dzīves ieradumu un pat par nepieciešamību. Tad nu arī tiek izvēlēts kāds no suņu sporta veidiem, kas konkrētajam pārim būtu vispiemērotākais un saistošākais.

Izvēloties savu sporta veidu, jāraugās ne tikai no suņa piemērotības prizmas, bet arī no saimnieka viedokļa. Arī cilvēka rakstura īpašības ir jāņem vērā – gan reakcijas ātrums, dinamika, precizitāte, darba spējas un vēlēšanās regulāri un metodiski darboties ar savu suni.

Elibird Dogs piedāvātie suņu sporta veidi:

Paklausības sports ir precīzu, konkrētu uzdevumu izpildes sporta veidi. Šajos treniņu procesos būs jāstrādā ar lielu pacietību, mērķtiecīgi virzoties no vienkāršākiem uzdevumiem uz sarežģītākiem. Ja jūsu suns sākotnējā apmācības gaitā izrādījis ieinteresētību uz šāda veida sadarbību ar jums un ja jūs gūstat prieku par procesu un darba rezultātiem, tad jums šie športa veidi būs ļoti piemēroti.

1. Rally Obedience (paklausības rallijs);

2. Obedience (starptautiskā paklausība);

Papildus, apgūstot pamatapaklausību, tiek veidots priekšstats par tādiem sporta veidiem, kā:

1. Dog Freestyle jeb dejas ar suni. Kinoloģiskais frīstails ir piemērots sporta veids cilvēkiem un suņiem, kam līdzīgas īpašības kā augstāk minētajos paklausības sporta veidos. Tikai šajā sporta veidā papildus tiek apmācīti visdažādākie triki, jaunu blakuspozīciju apguve un citi komunikācijas smalkumi, kas tiek apvienoti vienotā dejas priekšnesumā. Ja šāda saskarsmes forma ir tuva, tad šajā sporta veidā varēsiet apvienot gan apgūtos vingrinājumus, gan dejas elementus, veidojot atraktīvu, muzikālu priekšnesumu.

2. Adžiliti –  veiklības sports, kas ir ļoti dinamisks gan sunim gan saimniekam. Ja jūsu suņa fiziskie dotumi ir piemēroti aktīvām kustībām, dinamiskiem pagriezieniem un suns ir labā kontaktā ar jums, tad adžiliti būs piemērots jūsu sunim. Protams – arī cilvēkam ir jāizjūt prieks un gandarījums par aktīvu kopdarbu ar suni.

Lai arī kādu virzienu jūs izvēlēsieties sadarbībai ar savu suni – saprātīgi, pozitīvi un metodiski trenējoties jūsu abu savstarpējais kontakts, sapratne un prieks pieaugs daudzkārtīgi. Arī ikdienas paklausība nostiprināsies un kopdzīvē ar suni būs brīnišķīga partnerība.