Kinoloģiskais frīstails (freestyle) – dejas ar suņiem.

Kinoloģiskais frīstails ir viena no augstākajām suņu apmācības virsotnēm. Perfektu vingrinājumu izpildi garantē tikai pilnīga savstarpējā sapratne un uzticēšanās starp saimnieku un viņa suni-partneri, kas sasniegta ilgstošā, pacietīgā un radošā treniņu procesā.

Kinoloģiskajā frīstailā izdala 2 novirzienus:

  1. Dejas ar suņiem – īpašs apmācības veids, kas apvieno gan paklausības vingrinājumus, gan trikus, gan deju elementus, kas eleganti apvienoti uzvedumā, kur suns kopā ar saimnieku dejo mūzikas pavadījumā.
  2. Blakusiešana mūzikas pavadībā (Heelwork to music – HTM) – šajā novirzienā lielāks uzsvars tiek likts uz konkrētu blakus pozīciju izpildi, precizitāti. Bet līdzīgi kā dejās, uzdevumi tiek izpildīti mūzikas pavadījumā un tiek vērtēta abu partneru kopējā sadarbība.

Atšķirībā no citiem suņu sporta veidiem, kur pamatā tiek vērtēts tikai suņa darbs, dejās ar suni uzsvars tiek likts uz abu partneru sadarbību, harmoniju un savstarpējo sapratni dejas laikā. Šajā sporta veidā tiek vērtēts arī artistiskums, horeogrāfija, pāra vizuālais veidols un scenārija saskaņa ar izvēlētās mūzikas materiālu. Frīstails ir vizuāli ļoti pievilcīgs un atraktīvs sporta veids!