Kas ir adžiliti?

Adžiliti ir suņu veiklības sporta veids, kur hendleris vada suni pa šķēršļu trasi uz laiku un precizitāti. No angļu valodas tulkojot agility nozīme ir veiklība, vieglums, izmanība, žiglums. Tas arī pilnībā raksturo šo sporta veidu. Adžiliti trase sastāv no dažādiem standarta adžiliti šķēršļiem, kurus izvēlās tiesnesis. Seguma virsma var būt zāle, smiltis vai speciāls paklājs. Šķēršļi tiek atzīmēti ar numuriem, kādā secībā tie jāveic. Trase sastāv vidēji no 20 šķēršļiem.

Galvenais adžiliti uzdevums – ātrāk par citiem izskriet trasi, pārvarot dažādus šķēršļus. Suns skrien bez pavadas, hendleris nedrīkst pieskarties ne sunim, ne šķēršļiem. Hendleris vada suni tikai ar savu balsi un žestiem. Nedrīkst izmantot kārumus un rotaļlietas. Šķēršļu izvietojumu trasē sportisti uzzina dažas minūtes pirms sacensību sākuma, kad tiesnesis dod atļauju sportistiem iepazīties ar trasi (vidēji 5-10 min), bet – bez suņa.

Trases ir pietiekoši sarežģītas, lai suns nevarētu tās noskriet bez hendlera. Sacensībās hendlerim jāprot pieņemt lēmumu, kā vadīt suni, saglabājot šķēršļu pārvarēšanas precizitāti un ātrumu. Trasē parādās sportistu meistarība, viņa taktiskā domāšana, kā arī suņa apmācības līmenis un savstarpējais kontakts starp sportistu un suni.

Jāatzīst, ka adžiliti ir universāls sporta veids – sports visiem. Šajā sporta veidā nepastāv iedalījums pēc sportista fiziskajiem rādītājiem. Līdzīgs ar līdzīgu sacenšas sievietes un vīrieši, pusaudži un vecāka gada gājuma cilvēki, profesionāli sportisti un tādi, kas nekad agrāk ar sportu nav nodarbojušies. Arī suņi netiek iedalīti: sacenšas gan bezšķirnes suņi, gan suņi ar ciltsrakstiem. Suņi tiek iedalīti vien augstuma kategorijās līdz skaustam: mazie (līdz 35 cm), vidējie (no 35 cm ieskaitot līdz 43 cm) un lielie (virs 43 cm ieskaitot).

Adžiliti galvenais mērķis ir, lai saimnieks un suns savstarpēji saprastos un abi kopā gūtu prieku no šīs nodarbes. Viena no labākajām adžiliti īpašībām ir tā, kas tas ir atraktīvs sporta veids. Pēc vispārējām domām, no visām „suņu” sacensībām, tieši adžiliti ir izteikti interesants ne tikai dalībniekiem, bet arī skatītājiem, un ir populārs gandrīz visās pasaules valstīs.

Adžiliti – tas ir azarts, ātrums, precīza šķēršļu pārvarēšana, veiklība, prasme ātri pieņemt lēmumus, risks.

Latvijā adžiliti tiek piemēroti FCI sistēmas noteikumi. Tiek organizētas gan oficiālas, gan neoficiālas (tuneļu sacensības, Open klase, dažādas stafetes utml.) sacensības.
Lai piedalītos adžiliti sacensībās (sākot ar A1 grupu) Latvijas sportistiem, jābūt LKF biedriem.

Suņi pēc to sagatavotības līmeņa tiek iedalīti vairākās grupās:
A0 grupa – iesācēji un jauni suņi no 12-18 mēnešu vecumam. Trasē netiek izvietoti “sarežģītie” šķēršļi – slaloms un šūpoles. Parasti neizmanto sienu jeb viaduktu, riepu un lēcienu tālumā. Ļoti reti izmanto bumu vai kalnu. Tiek izmantoti aptuveni 15 šķēršļi. Bieži atļauj izmantot kārumus un rotaļlietas. Neoficiālā grupa.
A1 grupa – iesācēji un suņi no 18 mēnešu vecuma. Trasē var tikt izmantoti visi šķēršļi, izņemot dubulto barjeru.
A2 grupa – suņi, kas vēl nav gatavi profesionālajai grupai, bet ir “izauguši” no iesācējiem.
A3 grupa – profesionāla līmeņa sportisti.
Veterānu grupa – suņi virs 8 gadu vecuma. Tiek samazināts barjeru augstums. Neoficiālā grupa.

Pāreja no katras grupas uz nākošo notiek tad, kad vismaz trīs trases oficiālās sacensībās ir noskrietas bez soda punktiem (soda punktu skaits 0), no kurām viena trase var būt jumpings. Latvijas sportistiem pāriešana uz nākamo – augstāko grupu ir obligāta.

A1, A2 un A3 grupu trases atšķiras:
– ar trases garumu un tās sarežģītības pakāpi;
– ar ātrumu, kas izvēlēts, nosakot kontrollaiku.

Galvenās adžiliti idejas no pirmajām dienām:

  • tas ir jautri
  • tas nav bīstami
  • tas ir interesanti skatītājam.

Šīs sākotnējās idejas ir izturējušas laika pārbaudi un joprojām ir adžiliti pamata noteikumi visām pasaules organizācijām, kas attīsta adžiliti.

Informāciju par šo sporta veidu un iespēju trenēties var atrast šeit:
www.agility.lv
www.sunusports.lv
www.lagsak.lv